Showing 25–25 of 25 results

ZINC SPARK
ZINC SPARK

KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG, NGĂN NGỪA VÀNG LÁ

Zinc Spark là sản phẩm dạng bột mịn bổ sung Zinc, Magnesium, Manganese, được xử lý bằng công nghệ nano phân tử giúp cho các chất dinh dưỡng hoạt động với cường độ cao, điều chỉnh pH. Sản phẩm thích hợp dùng để hòa tan các chất tồn dư trong đất, cân bằng và bổ sung dinh dưỡng giúp cho cây trồng hấp thụ tốt các dưỡng chất. [sc name="sg3"]
Đọc tiếp