Showing 1–12 of 59 results

SULERY
SULERY
ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
COLISTIN
COLISTIN
ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN, GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT, CHƯỚNG HƠI [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
CEFUR VS
CEFUR VS
ĐIỀU TRỊ NỔ MẮT, GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT NỘI TẠNG [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
AMOX
AMOX
ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG MÁU, XUẤT HUYẾT, ĐỐM ĐỎ [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
AMPI
AMPI
ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, PHÙ ĐẦU, GAN THẬN MỦ [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
MAXCIN 100
MAXCIN 100
ĐIỀU TRỊ BỆNH BONG MÌNH, ĐỐM ĐEN TRÊN CÁ LÓC [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
HI REPO
HI REPO
ĐẶC TRỊ XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
COTRIM 20
COTRIM 20
ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG MÁU [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
TF 999
TF 999
CHUYÊN TRỊ ĐỐM ĐỎ, PHÙ ĐẦU, XUẤT HUYẾT, LỞ LOÉT, GAN THẬN MỦ [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
DOXYL 4000
DOXYL 4000
ĐẶC TRỊ BỆNH NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN, GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT, CHƯỚNG HƠI [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
GENTA 30
GENTA 30
ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ, ĐỐM ĐỎ, LỞ LOÉT, THỐI VÂY, MANG TRÊN CÁ [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
SENSE AE
SENSE AE
ĐIỀU TRỊ BỆNH NHIỄM KHUẨN, GAN THẬN MỦ, VIÊM Ổ BỤNG, PHÙ ĐẦU, ĐUÔI BỊ RÁCH, LỞ LOÉT, XUẤT HUYẾT TOÀN THÂN ĐẶC BIỆT TRỊ BỆNH VỀ ĐƯỜNG RUỘT CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÁ [sc name="sg5"]
Đọc tiếp