Showing 13–24 of 59 results

TOP SENSE
TOP SENSE
PHÒNG VÀ TRỊ CÁC BỆNH VỀ GAN Ở CÁ ĐẶC BIỆT LÀ BỆNH GAN THẬN MỦ [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
SULDOCIN
SULDOCIN
ĐẶC TRỊ CHƯỚNG HƠI, PHÌNH RUỘT, VIÊM Ổ BỤNG, PHÙ ĐẦU, ĐUÔI BỊ RÁCH, LỞ LOÉT, XUẤT HUYẾT TOÀN THÂN [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
NEW KP 2
NEW KP 2
THUỐC XỔ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG NHANH, HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
NORCINE
NORCINE
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
FISHBEN
FISHBEN
XỔ GIUN SÁN, AN TOÀN CHO CÁ [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
MIRACY
MIRACY
TIÊU DIỆT CÁC LOẠI TRÙNG LÔNG GÂY CHẾT CÁ HÀNG LOẠT [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
ACOLI
ACOLI
ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN, XUẤT HUYẾT, GAN THẬN MỦ [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
EMAX
EMAX
ĐẶC TRỊ BỆNH NỔ MẮT CÁ, VIÊM RUỘT, XUẤT HUYẾT [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
LEVORAX
LEVORAX
KHÁNG SINH THẾ HỆ MỚI ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT, ĐỐM ĐỎ, NHIỄM TRÙNG MÁU [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
BRONOPOL 50%
BRONOPOL 50%
TIÊU DIỆT NHANH NẤM GÂY BỆNH ĐẶC TRỊ BỆNH GHẺ, NẤM NHỚT [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
DIGEST 1
DIGEST 1
PHÂN HỦY CHẤT LƠ LỬNG LẮNG LỌC CẶN BÃ GÂY MÀU NƯỚC ĐẸP [sc name="sg5"]
Đọc tiếp
NEW KP 1
NEW KP 1
TIÊU DIỆT NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG, GIUN SÁN, RẬN CÁ VÀ ZOOTHAMNIUM KÝ SINH TRÊN CÁ ĐẶC TRỊ TRẮNG MANG, TRẮNG GAN VÀ GAN THẬN MỦ [sc name="sg5"]
Đọc tiếp