Showing 13–24 of 96 results

BRONOPOL 50%
BRONOPOL 50%
TIÊU DIỆT NHANH NẤM GÂY BỆNH [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
MAXDIN 90
MAXDIN 90
DIỆT KHUẨN NHANH, MẠNH, HIỆU QUẢ [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
TOBAMA
TOBAMA
ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ CÁC BỆNH VỀ GAN BỆNH VI BÀO TỬ, BỆNH ĐƯỜNG RUỘT TRÊN TÔM SÚ VÀ TÔM THẺ [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
CLEAR ALGAE
CLEAR ALGAE
TIÊU DIỆT TẢO ĐỘC, TẢO SỢI, RONG ĐUÔI CHỒN, ỔN ĐỊNH pH [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
ALKA PLUS
ALKA PLUS
TĂNG KIỀM NHANH, ỔN ĐỊNH HỆ ĐỆM HIỆU QUẢ [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
MARINE ZEOLITE
MARINE ZEOLITE
ZEOLITE LÀ HOẠT CHẤT TỰ NHIÊN CÓ TÁC DỤNG LÀM TĂNG THÀNH PHẦN OXYGEN HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, GÂY MÀU NƯỚC ĐẸP, CẢI TẠO ĐÁY AO [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
MIP YU
MIP YU
HẤP THỤ NHANH CÁC LOẠI KHÍ ĐỘC, ỔN ĐỊNH pH, TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
BIO BLUE
BIO BLUE
XỬ LÝ VÀ GÂY MÀU NƯỚC ĐẸP NHANH HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT HIỆN TƯỢNG TÔM NỔI ĐẦU, TẤP MÉ [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
DIGEST1
DIGEST1
PHÂN HỦY CHẤT LƠ LỬNG, LẮNG LỌC CẶN BÃ, GÂY MÀU NƯỚC ĐẸP [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
BEST CLEANER
BEST CLEANER
CHẤT KHỬ ĐỘC TỐ TỒN LƯU, KHỬ KIM LOẠI NẶNG GIẢM ĐỘ NHỚT CỦA NƯỚC AO NUÔI [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
GOOD GILL
GOOD GILL
HỢP CHẤT DÙNG LÀM SẠCH NƯỚC TẨY SẠCH MANG VÀ THÂN TÔM [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
NEW US AZT
NEW US AZT
LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ [sc name="sg4"]
Đọc tiếp