Showing 1–12 of 46 results

SUPER PZT NANO
SUPER PZT NANO
PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ GIẢM KHÍ ĐỘC TRONG AO NUÔI LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI HIỆU QUẢ [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
BIO VS 99
BIO VS 99
SIÊU VI SINH XỬ LÝ NƯỚC VÀ ĐÁY AO [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
ZUCA-C
ZUCA-C
NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG, KHỬ KHÍ ĐỘC HIỆU QUẢ ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
NEW ECO SEN
NEW ECO SEN
CUNG CẤP KHOÁNG CHẤT CẦN THIẾT KÍCH THÍCH LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CONG THÂN, ĐỤC CƠ, TRẮNG LƯNG [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
KON EDTA PRO
KON EDTA PRO
DIỆT KHUẨN TRONG AO NUÔI [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
BRONOPOL 50%
BRONOPOL 50%
TIÊU DIỆT NHANH NẤM GÂY BỆNH [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
MAXDIN 90
MAXDIN 90
DIỆT KHUẨN NHANH, MẠNH, HIỆU QUẢ [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
TOBAMA
TOBAMA
ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ CÁC BỆNH VỀ GAN BỆNH VI BÀO TỬ, BỆNH ĐƯỜNG RUỘT TRÊN TÔM SÚ VÀ TÔM THẺ [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
CLEAR ALGAE
CLEAR ALGAE
TIÊU DIỆT TẢO ĐỘC, TẢO SỢI, RONG ĐUÔI CHỒN, ỔN ĐỊNH pH [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
ALKA PLUS
ALKA PLUS
TĂNG KIỀM NHANH, ỔN ĐỊNH HỆ ĐỆM HIỆU QUẢ [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
MARINE ZEOLITE
MARINE ZEOLITE
ZEOLITE LÀ HOẠT CHẤT TỰ NHIÊN CÓ TÁC DỤNG LÀM TĂNG THÀNH PHẦN OXYGEN HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, GÂY MÀU NƯỚC ĐẸP, CẢI TẠO ĐÁY AO [sc name="sg4"]
Đọc tiếp
MIP YU
MIP YU
HẤP THỤ NHANH CÁC LOẠI KHÍ ĐỘC, ỔN ĐỊNH pH, TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP [sc name="sg4"]
Đọc tiếp