Showing all 1 result

FLOFE 40
FLOFE 40

ĐẶC TRỊ GAN VÀ PHÂN TRẮNG

Công dụng: - Đặc trị gan và phân trắng. - FLOFE 40 là kháng sinh mới, phổ rộng, hiệu quả cao trên nhiêu loại vl khuẩn đã lờn với các loại kháng sinh khác. [sc name="sg4"]
Read more