(Tiếng Việt) AQUAVIVE

(Tiếng Việt)

MEN VI SINH XỬ LÝ ĐÁY AO
SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG
DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Công dụng:
– Duy trì điều kiện ao nuôi thuận lợi cho sự tăng trưởng, tăng năng suất và ổn định.
– Phân hủy mùn bã hữu cơ ở đáy ao, làm giảm các loại khí độc như: ammoniac, nitrit và hydro sulfide, vv.
– Thúc đẩy thực vật phù du phát triển ổn định.
– Tăng cường lượng oxy hòa tan.
– Làm giảm stress cho thủy sản.
– Hạn chế số lần thay nước ao nuôi.
– Hiệu quả ở cả ao nuôi nước ngọt và nước mặn.

Description

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.