Thị trường Thực Phẩm tăng nhẹ những ngày cuối năm

Nhìn chung giá thực phẩm cuối năm tăng nhẹ so với ngày thường, trong đó giá tôm tăng mạnh nhất. Giá tôm tăng 40.000-50.000 đồng/kg Cụ thể giá các loại thịt dao động 110.000-350.000 đồng/kg: Giá thịt thăn bò 280.000 … Read More

Lịch mùa vụ thả giống Nuôi Tôm Nước Lợ năm 2022

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển ngành tôm năm 2022, góp phần thành công trong triển khai Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy … Read More

1 2 3 4 20