Quy trình xử lý Bệnh Đường Ruột cho Tôm

Thuốc Thủy Sản Tiệp Phát xin mời quý bà con xem quy trình xử lý Bệnh Đường Ruột cho Tôm. Quy trình xử lý Bệnh Đường Ruột cho Tôm: Ngày 1: Cho ăn 3 cử EHP PRO liều 10 ml/kg … Read More

1 2 3 4 33