Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật PHÒNG, CHỐNG SÂU KEO MÙA THU

Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu (tái bản năm 2021)

Sâu keo mùa thu là gì?

Sâu keo mùa thu (Fall Armyworm – FAW) có tên khoa học là Spodoptera frugiperda, thuộc bộ Cánh vảy (Lepidoptera), họ Ngài đêm (Noctuidae).

Vòng đời của Sâu keo mùa thu

Vòng đời Sâu keo mùa thu trải qua 4 pha phát dục gồm trứng, sâu non (tuổi 1 đên tuối 6), nhộng, trưởng thành.

⬇️ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG, CHỐNG SÂU KEO MÙA THU

Nguồn: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA