Biofloc: Định hình tương lai

with Không có phản hồi

Công nghệ Biofloc (BFT) đã chứng minh sự đột phá trong việc cải thiện hiệu suất sản xuất và bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản. Sự sáng tạo và phát triển liên tục trong công nghệ này hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới và đem lại những bước tiến vượt bậc cho ngành nuôi tôm.

Hiện tại 

Trước đây, BFT chủ yếu chỉ giới hạn ở các trường đại học và trung tâm nghiên cứu. Ngày nay, nó đã được hợp nhất như một hệ thống sản xuất ở nhiều nước.

Hiện tại, BFT đã được áp dụng trong sản xuất giống (đặc biệt là ở châu Mỹ, gần đây là châu Á) và nuôi thương phẩm. Các hoạt động thương mại lớn thường áp dụng mật độ thả giống vừa phải, trong khi các “trang trại nhỏ” trong nhà có xu hướng thả giống với mật độ cao hơn nhằm tối ưu hóa nguồn lực/cơ sở hạ tầng.

Về hiệu suất tôm, thông số chất lượng nước ở mức tối ưu, quản lý thức ăn thích hợp và đặc tính vi sinh vật mong muốn trong nước là những điểm chính trong BFT. Hơn nữa, việc sử dụng khẩu phần ăn chất lượng cao kết hợp với máy cho ăn tự động (thúc đẩy việc phân phối thức ăn theo không gian và thời gian tốt hơn) đã cải thiện sự tăng trưởng và tính đồng đều. Tương tự, men vi sinh trong nước và các chất phụ gia thức ăn như axit hữu cơ, prebiotic và chất kích thích miễn dịch đã và đang góp phần cải thiện sức khỏe tôm và khả năng kháng bệnh.

Về chất lượng nước, các hệ thống sục khí mới đang xuất hiện nhưng vẫn cần được xác nhận ở quy mô lớn hơn.

Cơ hội 

Trong tương lai, công nghệ Biofloc có thể tiếp tục phát triển và có những cải tiến sau:

Tích hợp với công nghệ thông minh (IoT): Sự tích hợp của Biof loc với công nghệ thông minh, bao gồm cảm biến, hệ thống tự động, và khả năng thu thập và phân tích dữ liệu, tăng cường khả năng quản lý và theo dõi môi trường nuôi trồng. Các cảm biến có thể theo dõi chất lượng nước, nồng độ thức ăn, và các yếu tố khác, trong khi hệ thống tự động điều chỉnh các thông số này để duy trì môi trường nuôi trồng lý tưởng.

Nghiên cứu về vi sinh vật trong Biof loc: Nghiên cứu về vi sinh vật trong hệ thống Biofloc có thể đưa ra những hiểu biết sâu sắc hơn về cách các vi sinh vật tương tác và ảnh hưởng đến môi trường. Từ đó tạo cơ sở cho việc nghiên cứu về gen và lai tạo ra các giống tôm hoặc các loại thủy sản khác có khả năng chịu stress môi trường tốt hơn và tăng cường khả năng sinh trưởng.

Sử dụng năng lượng tái tạo: Sử dụng năng lượng mặt trời hoặc nguồn năng lượng tái tạo khác có thể giúp giảm chi phí và tác động tiêu cực đối với môi trường.

Quản lý chất thải và xử lý nước thải: BFT có thể được kết hợp với các phương pháp xử lý nước thải tiên tiến để giảm thiểu ảnh hưởng của việc xả thải từ hệ thống nuôi trồng vào môi trường xung quanh.

Chứng nhận bền vững và xuất khẩu hợp chuẩn: BFT được thừa nhận và chứng nhận bền vững có thể giúp ngành nuôi trồng thủy sản tăng cường uy tín, mở cửa cho xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường khác nhau. Đồng thời, cũng hỗ trợ cho việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về BFT giữa các quốc gia và khu vực có thể thúc đẩy sự phát triển và cải tiến liên tục của phương pháp này.

 

TSVN