Tin Thủy Sản tuần 14/03 – 20/03/2022

(Thuốc Thủy Sản Tiệp Phát) Tổng hợp tin tức về nông nghiệp – thủy sản trong tuần từ 14/03/2022 – 20/03/2022.


Trà Vinh: Chiến lược phát triển thủy sản trên địa bàn thị xã Duyên Hải

Ngày 11/3/2022 UBND thị xã Duyên Hải có Quyết định số 390/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản trên địa bàn thị xã Duyên Hải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là xây dựng và phát triển ngành thủy sản thị xã Duyên Hải hiệu quả, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh và giá trị xuất khẩu lớn trên thị trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động ngành thủy sản và các nghề liên quan, đóng góp vào an ninh thực phẩm, góp phần giảm nghèo, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định xã hội và phát triển kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cụ thể đến năm 2025 giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng trưởng bình quân 5%/năm trở lên; giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 380 triệu đồng trên 01ha mặt nước; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 11.000ha trở lên. Tổng sản lượng thủy sản sản xuất đạt 35.450 tấn (trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 24.450 tấn, sản lượng khai thác thủy sản đạt 11.000 tấn).

Đến năm 2030 giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng trưởng bình quân 4%/năm trở lên; giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 450 triệu đồng trên 01ha mặt nước; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt từ 8.500ha trở lên, sản lượng 40.000 tấn (nuôi trồng 38.000 tấn, khai thác 12.000 tấn).

Đến năm 2045 duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản bình quân 4%/năm trở lên; giá trị sản lượng bình quân mặt nước nuôi trồng thủy sản tăng 1,2 lần so với năm 2030.

Thủy sản là ngành kinh tế thương mại hiện đại, bền vững, có trình độ quản lý, khoa học – công nghệ tiên tiến: giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, góp phần bảo đảm an ninh dinh dưỡng, thực phẩm; bảo đảm an sinh xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Kế hoạch cũng định hướng chung cho phát triển thủy sản, cần xác định các sản phẩm thủy sản chủ lực; phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển thành một lĩnh vực sản xuất hàng hóa lớn, khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản quy mô công nghiệp ở các xã ven biển; khuyến khích phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, giảm giá thành sản xuất, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) để nâng cao giá trị và phát triển bền vững; nâng cao năng lực quản lý và sản xuất nuôi trồng thủy sản theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý, sản xuất giống, vật tư thủy sản, phòng trừ dịch bệnh, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã; chủ động phát triển hệ thống sản xuất giống thủy sản chất lượng cao; giảm khai thác thủy sản nội đồng, vùng cửa sông và hải sản gần bờ, phát triển mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ, nhằm nâng cao khả năng tự phục hồi và tính bền vững của nguồn lợi thủy sản; khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thủy sản trên địa bàn thị xã.

Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược đề ra các giải pháp là phát triển kết cấu hạ tầng ngành thủy sản đồng bộ; phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và hoàn thiện một số cơ chế, chính sách; tăng cường thị trường và hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực chế biến thủy sản…

Trong đó, về hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thủy sản, cần nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện một số cơ chế chính sách về đất và mặt nước; ưu tiên thực hiện đầu tư, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng ngành thủy sản đồng bộ; giảm cường lực khai thác để bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, chuyển đổi nghề từ khai thác thủy sản sang các ngành nghề khác; hỗ trợ ngư dân trong thời gian cấm khai thác thủy sản. Thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi thuế, phí đối với các hoạt động trong các lĩnh vực của ngành. Chiến lược cũng đề cập đến giải pháp xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, khu vực, phát triển và mở rộng các thị trường trọng điểm và tiềm năng. Chú trọng phát triển mở rộng thị trường nội địa, đa dạng sản phẩm; giới thiệu quảng bá sản phẩm thủy sản tới các khu đô thị; khu du lịch, khu công nghiệp, khu tập trung dân cư.

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường để giảm thiểu và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất thủy sản. Đồng thời, để phát triển ngành thủy sản cũng cần tổ chức bảo tồn, khai thác nguồn lợi thủy sản và phát triển nuôi trồng thủy sản gắn kết chặt chẽ, hài hòa lợi ích với phát triển các ngành kinh tế khác như du lịch, năng lượng, giao thông và phát triển đô thị, công nghiệp… trong quy hoạch không gian biển, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng vùng, từng địa phương trên địa bàn thị xã.

DƯƠNG VĂN THỦY (Báo Trà Vinh)


3 doanh nghiệp đầu tiên được cấp chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú

Sau bình xét, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh (gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã thống nhất trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm sú Cà Mau (đợt 1) cho 3 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú, Công ty TNHH Xã hội chuỗi tôm rừng Minh Phú và Công ty Cổ phần chế biến và dịch vụ thuỷ sản Cà Mau.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú (Khu công nghiệp Phường 8, TP Cà Mau) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú chế biến. Khu vực địa lý: Tôm sú nguyên liệu được mua từ các huyện Ngọc Hiển, Năm Căn, Phú Tân, Đầm Dơi, Cái Nước, Trần Văn Thời (thị trấn Sông Đốc, xã Lợi An, xã Phong Điền, xã Phong lạc), Thới Bình (xã Hồ Thị Kỷ, xã Tân Lộc, xã Tân Lộc Đông, xã Tân Lộc Bắc).

Công ty TNHH Xã hội chuỗi tôm rừng Minh Phú (ấp Biện Nhạn, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” đối với sản phẩm tôm sú nguyên liệu, được mua trong vùng dự án chứng nhận tôm sinh thái/hữu cơ ở các xã Viên An Đông, Viên An, Đất Mũi, Tân Ân, Tam Giang Tây và thị trấn Rạch Gốc thuộc huyện Ngọc Hiển.

Tôm sú là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Công ty Cổ phần chế biến và dịch vụ thuỷ sản Cà Mau (số 04, đường Nguyễn Công Trứ, Phường 8, TP Cà Mau) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú nguyên liệu và tôm sú chế biến, được mua từ xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn và xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú nêu trên có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp (có thể gia hạn thời gian). Trường hợp doanh nghiệp muốn sửa đổi, bổ sung quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý tôm sú Cà Mau (như: mở rộng vùng địa lý hoặc thay đổi khác), doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý bổ sung hồ sơ theo quy định.

Tôm sú Cà Mau là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Việc đầu tư vào tôm sú, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND, ngày 6/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau./.

Mộng Thường (Cà Mau Online)


Cẩn trọng khi tăng nuôi tôm và cá tra xuất khẩu

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực nuôi tôm và cá tra lớn nhất cả nước, phần lớn dành cho xuất khẩu. Từ đầu năm 2022 đến nay, cùng với tín hiệu vui khi giá các loại thủy sản này tăng cao, còn có những vấn đề vướng mắc cần được giải quyết để ngành Thủy sản phát triển bền vững trong thời gian tới.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2021, lượng tôm xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 3,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2020. Hiện có hơn 500 doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu tôm đến 103 thị trường trên thế giới. Một số thị trường lớn trong số này là Mỹ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Anh… Bước sang năm 2022, chỉ trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm đã đạt hơn 550 triệu USD, chiếm hơn 36,5% giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước.

Trong khi đó, từ đầu năm 2022 đến nay, người nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi vì giá thu mua lên cao. Ông Trương Chí Duyệt, một nông dân nuôi cá tra tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết: “Từ đầu năm 2022 đến nay, giá cá tra tăng nhanh và đang ở mức cao, hơn 30.000 đồng/kg. Người nuôi cá tra lãi hơn 5.000 đồng/kg nên rất phấn khởi”. Hiện nay, cá tra Việt Nam được chế biến và xuất khẩu nhiều sang Mỹ, châu Âu, Trung Đông…

Tuy có nhiều tín hiệu vui đến với người nuôi tôm và cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng đi cùng với đó là những vấn đề mới phát sinh, cần giải quyết. Đáng chú ý là tỷ lệ nuôi tôm công nghệ cao, chất lượng tốt mới chỉ chiếm 10% tổng diện tích nuôi thả. Người nuôi còn dùng nhiều kháng sinh, hóa chất… khi nuôi nên chưa chinh phục được thị trường khó tính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, ngành nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long còn manh mún, nhỏ lẻ, chất lượng giống chưa đồng đều, dẫn đến chênh lệch lớn về hiệu quả giữa các mô hình sản xuất, nên rất cần có quy hoạch chung cho toàn vùng.

“Đơn cử, bình quân năng suất tôm của cả nước là hơn 1 tấn/ha; Sóc Trăng đạt hơn 3 tấn/ha, nhưng Cà Mau chỉ đạt 750kg/ha, nguyên nhân một phần do chất lượng con giống kém”, ông Lê Văn Sử nói.

Với cá tra, khi giá và sức mua đang tăng lên, nhiều hộ dân ở các địa phương đang có xu hướng tăng nhanh diện tích nuôi, kéo theo giá cá giống tăng cao. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH H.C. (tỉnh Đồng Tháp) Trần Văn Hùng cho rằng, việc giá cá tra tăng chỉ là ngắn hạn, thị trường chưa ổn định. Nếu người nuôi nóng vội tăng nuôi theo phong trào mà không gắn với thị trường, sẽ đối mặt với nguy cơ giá thu mua giảm, mất cân đối cung cầu như đã từng xảy ra năm 2018, khiến giá cá tra 3 năm sau đó giảm sốc.

Các ban, ngành chức năng trung ương cũng đã kịp thời đưa ra khuyến cáo với người nuôi tôm, cá tra và các địa phương, doanh nghiệp liên quan… Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến lưu ý các địa phương một số vấn đề liên quan sau chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long mới đây. Theo đó, các địa phương vùng nuôi tôm trọng điểm phía Nam cần tập trung tăng sản lượng nuôi thả trên một đơn vị diện tích, giảm tỷ lệ nuôi tôm ao đất, nâng cao chất lượng con giống và làm tốt việc truy xuất nguồn gốc tôm để đạt chỉ tiêu 750.000ha nuôi tôm trong năm 2022, sản lượng đạt 980.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu phấn đấu vượt 4 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng từ 10 đến 20% trong năm 2022.

Trong khi đó, theo Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam Dương Nghĩa Quốc, khi nhu cầu đang tăng nóng, các hộ nuôi cá tra cần đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp và người nuôi nhằm dự báo đúng cung cầu, tránh dư thừa. Các bên cần sớm hình thành chuỗi sản xuất khép kín để bảo đảm ổn định đầu vào, đầu ra; đồng thời, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng cá, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

“Nếu làm tốt chất lượng giống và cá nguyên liệu, tái nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, xuất khẩu cá tra trong năm 2022 của Việt Nam dự báo tăng 20-25% với giá tăng 5% so với mức 1,6 tỷ USD của năm 2021″, ông Dương Nghĩa Quốc nhận định.

MINH ĐIỀN (Báo Hànộimới)


Sóc Trăng: Giải pháp hỗ trợ ngành nông nghiệp phục hồi sau đại dịch Covid-19

Nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Sóc Trăng có thế mạnh về trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, với nhiều loại đặc sản, nhiều thương hiệu nông sản hàng hóa nổi tiếng đã khẳng định trên thị trường trong nước và xuất khẩu, qua đó, góp phần không nhỏ trong việc giúp nông dân làm giàu, nông nghiệp – nông thôn đổi mới.

Năm 2021 là năm mà ngành nông nghiệp cả nước gặp rất nhiều khó khăn trong chỉ đạo và sản xuất, Sóc Trăng cũng không ngoại lệ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sạt lở; đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất nông nghiệp, thu hoạch lúa, tiêu thụ nông sản… Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Sóc Trăng cho biết, trong năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự hỗ trợ của các ngành, địa phương và sự lao động cần cù của bà con nông dân mà tỉnh nhà đã vượt qua những khó khăn, góp phần cùng với ngành hoàn thành mục tiêu kép “vừa chống dịch Covid-19 vừa thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao”.

Tuy nhiên, theo đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã, do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp nên giá nông sản giảm mạnh, giá cả vật tư, chi phí tăng cao nên đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân. Song song đó là công tác kết nối các công đoạn sản xuất của chuỗi (từ sản xuất ban đầu đến phân phối) chưa chặt chẽ, từ đó, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm và hình thành các chuỗi thực phẩm an toàn còn nhiều hạn chế; công tác tái đàn trong chăn nuôi (đặc biệt là đàn heo) tại các hộ chăn nuôi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do chi phí tăng cao, nguy cơ từ bệnh dịch tả heo châu Phi do chưa có vắc xin phòng bệnh hiệu quả… Với những khó khăn, hạn chế như trên, để phấn đấu thực hiện thắng lợi và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao, đồng thời cùng các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản, ngành Nông nghiệp tỉnh đã đưa ra giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19” năm 2022.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản phù hợp với đặc điểm thực tế các địa phương. Ảnh: Q.B

Nội dung chính của giải pháp nêu trên sẽ đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản phù hợp với đặc điểm thực tế các địa phương, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm thúc đẩy sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm, thực hiện cơ cấu lại theo từng lĩnh vực. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) sẽ huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng NTM để xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và dân sinh. Chương trình OCOP sẽ khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), chủ hộ sản xuất tham gia đăng ký Chương trình OCOP nhằm phát triển sản phẩm mới; hỗ trợ xúc tiến thương mại, tham gia trưng bày sản phẩm OCOP tại hội chợ, hội nghị, hội thảo trong, ngoài tỉnh và các hoạt động xúc tiến thương mại khác. Ở lĩnh vực kinh tế tập thể sẽ tiến hành củng cố các HTX nông nghiệp, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, mạnh dạn đề nghị xóa tên những HTX hoạt động kém hiệu quả, hình thức; hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Về công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ sản xuất và ứng dụng công nghệ số, đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã cho rằng: ngành Nông nghiệp sẽ phối hợp các ngành liên quan triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, HTX chuyển đổi từ sơ chế thô sang sơ chế, chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp; đồng thời sẽ tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp cung cấp thông tin đầu mối cung ứng nông sản trên các sàn thương mại điện tử. Phối hợp với Bưu điện tỉnh; Chi nhánh Viettel Post Sóc Trăng, VNExpress, CoopLink hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Sóc Trăng. Xây dựng, triển khai kinh tế số trong nông nghiệp; xây dựng và cấp mã số vùng trồng, mã định danh cho cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi trồng thủy sản; truy xuất nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm; tăng cường quảng bá, tiêu thụ nông sản thông qua các kênh xúc tiến thương mại, dịch vụ, nhất là thương mại điện tử. Song song đó, Sở NN-PTNT Sóc Trăng sẽ kết nối với sở NN-PTNT các tỉnh và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm để hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh; đồng thời phối hợp với Sở Công Thương khuyến cáo, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh; phổ biến, hướng dẫn các địa phương, đơn vị các thủ tục, quy định đối với quản lý chất lượng nông sản nhập khẩu của thị trường các nước.

Sở NN-PTNT Sóc Trăng sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất, tự động hóa trong chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, tập trung. Khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị bảo quản sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản kết hợp với các biện pháp tổ chức sản xuất, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Q.ANH (Báo Sóc Trăng)


Bảng giá thủy sản tuần 14/03/2022 – 20/03/2022

Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 14/03/2022 – 20/03/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) ĐƠN VỊ TÍNH NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Cá tra thịt trắng 40.000 – 45.000 đồng/kg 17/3/2022 An Giang
Lươn loại 2 160.000 – 170.000 đồng/kg 17/3/2022 An Giang
Lươn loại 1 180.000 – 190.000 đồng/kg 17/3/2022 An Giang
Ếch nuôi 55.000 – 60.000 đồng/kg 17/3/2022 An Giang
Tôm càng xanh 230.000 – 240.000 đồng/kg 17/3/2022 An Giang
Cá lóc nuôi 45.000 – 50.000 đồng/kg 17/3/2022 An Giang
Cá nàng hai 55.000 – 56.000 đồng/kg 17/3/2022 An Giang
Cá điêu hồng 45.000 – 50.000 đồng/kg 17/3/2022 An Giang
Cá rô phi 32.000 – 35.000 đồng/kg 17/3/2022 An Giang
Cua thịt 290.000 – 300.000 đồng/kg 16/3/2022 Bạc Liêu
Cua gạch 400.000 – 450.000 đồng/kg 16/3/2022 Bạc Liêu
Cá he 50.000 – 51.000 đồng/kg 16/3/2022 Quảng Ninh
Cá rô đồng 40.000 – 50.000 đồng/kg 16/3/2022 Quảng Ninh
Cá trôi trắng 25.000 – 30.000 đồng/kg 16/3/2022 Quảng Ninh
Cá mè hoa 9.000 – 10.000 đồng/kg 16/3/2022 Thanh Hóa
Cá chép 30.000 – 33.000 đồng/kg 16/3/2022 Thanh Hóa
Cá trắm đen 50.000 – 60.000 đồng/kg 16/3/2022 Thanh Hóa
Cá trắm cỏ 51.000 – 52.000 đồng/kg 16/3/2022 Thanh Hóa
Cá trê lai 15.000 – 16.000 đồng/kg 16/3/2022 Thanh Hóa
Cá tra 40.000 – 45.000 đồng/kg 16/3/2022 Đồng Tháp
Cá basa 40.000 – 50.000 đồng/kg 16/3/2022 Đồng Tháp
Cá lóc nuôi tại ao loại 1,3 kg 35.000 đồng/kg 16/3/2022 Đồng Tháp
Cá lóc nuôi tại ao loại 1 kg 34.000 đồng/kg 16/3/2022 Đồng Tháp
Cá lóc nuôi tại ao loại 500 gr 32.000 đồng/kg 16/3/2022 Đồng Tháp
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 100.000 đồng/kg 15/3/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 15/3/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 117.000 đồng/kg 15/3/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 15/3/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 132.000 đồng/kg 15/3/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 144.000 đồng/kg 15/3/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 160.000 đồng/kg 15/3/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 180.000 đồng/kg 15/3/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 230.000 đồng/kg 15/3/2022 Sóc Trăng
Cá kèo tại ao (40 con/kg) 110.000 đồng/kg 14/3/2022 Bạc Liêu
Cá rô tại ao 33.000 đồng/kg 14/3/2022 Tây Ninh
Cá rô đầu nhím tại ao 38.000 đồng/kg 14/3/2022 Long An
Cá rô phi (tại ao) 35.000 đồng/kg 14/3/2022 Hải Dương
Ếch (tại trại) 45.000 đồng/kg 14/3/2022 Sóc Trăng
Cá thát lát còm 54.000 đồng/kg 14/3/2022 An Giang
Cá tra giống 30 – 35 con/kg 53.000 đồng/kg 14/3/2022 Đồng Tháp
Cá tra tại ao 33.000 đồng/kg 14/3/2022 Cần Thơ
Cá tra mỡ vàng 16.500 đồng/kg 14/3/2022 Đồng Tháp
Cá chốt trâu 80.000 đồng/kg 14/3/2022 Đồng Tháp
Cá diêu hồng tại chợ 34.500 đồng/kg 14/3/2022 Hồ Chí Minh
Cá lóc nuôi tại ao 32.000 đồng/kg 14/3/2022 Trà Vinh
Cá lóc đồng 65.000 đồng/kg 14/3/2022 Đồng Tháp

Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông

Thời gian qua nhằm khai thác và phát huy lợi thế, huyện Thọ Xuân đã khuyến khích, hỗ trợ người dân phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông Chu, từ đó mở ra hướng phát triển kinh tế mới, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống người dân.

Hiện nay trên sông Chu có hàng trăm ô lồng nuôi cá của các hộ dân thuộc xã Thọ Xương, Xuân Thiên, Thọ Hải, Xuân Hoà, Xuân Tín… Các hộ nuôi theo hình thức thâm canh, đầu tư thức ăn công nghiệp kết hợp nguồn thức ăn tự nhiên, với các đối tượng nuôi chủ yếu là cá trắm cỏ, chép, rô phi…

Nuôi cá lồng trên sông có ưu thế là nước sạch, hàm lượng ôxy lớn nên cá lớn nhanh, ít bị bệnh, chất lượng thịt ngon. Theo ông Nguyễn Văn Sơn, người dân làng Thuỷ Long, xã Thọ Xương, mỗi năm gia đình nuôi 2 lồng, xuất bán hơn 1 tấn cá, thu về hơn 100 triệu đồng.

Từ một số kết quả đạt được, có thể nói đây không chỉ là hướng phát triển kinh tế cho người dân, mà còn phát huy được tiềm năng sẵn có về mặt nước, sông hồ của địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của người dân, tạo việc làm cho người lao động.

Thời gian tới, huyện Thọ Xuân sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng tính hiệu quả của mô hình nuôi cá lồng bè để các hộ dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời, hướng đến thành lập tổ hợp tác để người dân được hỗ trợ vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng khoa học – kỹ thuật vào nuôi trồng, ổn định đầu ra của sản phẩm. Quan tâm thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão, để giảm tổn thất do thiên tai…

Tuy nhiên, việc nhân rộng mô hình còn gặp nhiều khó khăn do vốn đầu tư hạn chế, tập quán sản xuất của người dân còn lạc hậu dẫn đến hạn chế trong việc áp dụng khoa học – kỹ thuật… nên cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp, ngành liên quan để tạo điều kiện cho người dân phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đỗ Duy Nhã (Báo Thanh Hóa điện tử)


(Bình Thuận) Thúc đẩy tiêu thụ nông sản: Cần sự chung tay từ nhiều phía

Nông sản đến kỳ thu hoạch khó tiêu thụ, ít người mua và giá bán thấp. Trong khi giá thành đầu vào như xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đang không ngừng tăng cao. Đó là một trong số những khó khăn lớn nhất hiện nay mà nông dân trong tỉnh đang trải qua. Hơn lúc nào hết, họ cần sự chung tay của nhiều cơ quan, ban ngành để cùng hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản, bằng nhiều cách khác nhau.

Không để nông dân… đơn lẻ

Vấn đề tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn đang là bài toán khó. Bởi chúng ta hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào sự đóng mở của các cửa khẩu khi xuất bằng đường tiểu ngạch.

Trước những rào cản đó, chuyến thực địa và làm việc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan với tỉnh Bình Thuận để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ vào dịp sau Tết Nguyên đán, dù đạt kết quả ít hay nhiều, vẫn thể hiện được sự quan tâm của người đứng đầu ngành nông nghiệp đối với nông dân Bình Thuận nói chung người trồng thanh long nói riêng. Chỉ ít ngày sau, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận cũng mở một hội thảo để các doanh nghiệp, nông dân bày tỏ, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua. Dù chưa có giải pháp tối ưu, nhưng ít nhất nông dân và doanh nghiệp đã có cơ hội ngồi lại với nhau để chia sẻ những khó khăn của riêng mình. Bởi lẽ, lúc này đây nếu nông dân không có sự chung sức, đồng hành của nhiều cơ quan chức năng, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, chắc chắn họ sẽ bị “cô đơn” trước bão thị trường.

Ở bối cảnh khó khăn trên, trong tuần qua, UBND tỉnh cũng triển khai một số giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên địa bàn Bình Thuận. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đã nhắc đến vai trò chủ chốt và sự phối hợp chặt chẽ của Sở Nông nghiệp và PTNT, cùng Sở Công Thương và các địa phương trong việc rà soát cụ thể quy mô, tình hình sản xuất, chế biến các loại nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình sản lượng, giá cả các loại nông sản theo từng thời điểm để có kế hoạch hỗ trợ kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Cung cấp kịp thời cho người dân, doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp, khi tình trạng ùn ứ, tồn đọng tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã và đang xảy ra trong thời điểm hiện nay.

Tăng cường kết nối

Đặc biệt, khi thị trường truyền thống của thanh long Bình Thuận sang Trung Quốc bị tắc nghẽn, một trong những giải pháp khác được nhấn mạnh đến là việc tăng cường kết nối, đa dạng hóa các hình thức tiêu thụ sản phẩm nông sản như: Đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, bán hàng bằng hình thức online, kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Triển khai các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn, đã vào vụ thu hoạch, nhất là thanh long. Trong đó, ưu tiên hoạt động sơ chế, chế biến, bảo quản, dự trữ nông sản. Tổng hợp khả năng dự trữ của các kho cấp đông, trữ lạnh, bảo quản nông sản, thủy sản của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến để sẵn sàng sử dụng hoặc huy động hỗ trợ bảo quản nông sản. Đối với Sở Công Thương, UBND tỉnh đề nghị ngành cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch nông sản bằng đường biển, giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Bình Thuận với các tỉnh, thành, tập trung vào các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị trong nước. Song song, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trưng bày quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản tỉnh Bình Thuận tại hội chợ thương mại quốc tế. Ngoài ra, khi các kênh quảng bá tiêu thụ sản phẩm của nông sản còn hạn chế, thì ngành văn hóa, thể thao, du lịch đã đến lúc phải “xắn tay”, cùng góp sức kết hợp hoạt động quảng bá các sản phẩm nông sản đặc thù, chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh trong các hoạt động của văn hóa, thể thao, du lịch ngành. Bên cạnh đó, sự chung tay của Liên minh Hợp tác xã trong việc phối hợp hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản. Cùng với đó, phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động gắn với các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có quy mô lớn, thế mạnh của tỉnh như lúa gạo, thanh long, cao su, mủ trôm, thủy sản các loại, các loại rau an toàn…

Chính sự chung tay từ nhiều phía, nhiều cơ quan ngay lúc này sẽ là động lực, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản (nhất là thanh long), đồng hành với nông dân ngay lúc khó khăn này.

K.HẰNG (Báo Bình Thuận)


Vĩnh Long: Kiểm soát dịch bệnh thủy sản dài hạn

Phê duyệt kế hoạch phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi đến năm 2030, ưu tiên xây dựng cơ sở/vùng sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh… tỉnh Vĩnh Long đang chú trọng phát triển dài hạn cho ngành thủy sản.

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt là một trong những thế mạnh của Vĩnh Long. Tính đến tháng 10/2021, toàn tỉnh có 2.095ha mặt nước đang nuôi thả thủy sản. Bên cạnh nuôi thủy sản trong các ao, hầm có diện tích nuôi cá tra 465ha, tỉnh còn có 1.717 chiếc lồng bè nuôi cá trên sông Tiền, sông Cổ Chiên.

Sản lượng thủy sản năm 2020 đạt 128.500 tấn và ước khoảng 130.200 tấn năm 2021. Theo các chuyên gia, Vĩnh Long có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên để đảm bảo nghề nuôi ổn định và phát triển bền vững cần nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là phòng chống dịch bệnh.

Những năm gần đây, nghề nuôi thủy sản (nhất là nuôi cá tra) ở Vĩnh Long không những gặp nhiều khó khăn về đầu ra do thị trường xuất khẩu mà môi trường nuôi, nhất là tại các vùng nuôi tập trung (vùng nuôi cá tra xuất khẩu và vùng nuôi lồng, bè) đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bộc phát.

Có thời điểm, tại các vùng nuôi tập trung ghi nhận tồn dư của các chất hữu cơ từ thức ăn. Một số ao nuôi, lồng bè chưa quan tâm xử lý, thu gom chất thải, bùn đáy ao mà trực tiếp thải ra môi trường. Điều này đã tác động tiêu cực đến nguồn nước mặt và là yếu tố thuận lợi cho các mầm bệnh gây hại phát sinh và lây lan.

Từ những lý do đó, ngày 17/10/2021, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2030.

Kế hoạch triển khai đến tận các cơ sở nuôi thủy sản thực hiện và yêu cầu UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống cụ thể tại địa bàn quản lý.

Triển khai kế hoạch này, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đạt mục tiêu khống chế các bệnh ở cá tra nuôi, bảo đảm diện tích bị bệnh thấp hơn 8% tổng diện tích nuôi và chủ động giám sát phát hiện, khống chế kịp thời một số bệnh nguy hiểm trên đối tượng thủy sản nuôi khác.

Sở Nông nghiệp- PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản cùng các đơn vị thuộc Sở căn cứ nội dung của Quyết định 2821/QĐ-UBND và kế hoạch của các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu thực hiện đạt hiệu quả cao.

Theo đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về hoạt động nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh thủy sản đến các tổ chức, hộ sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực này nhằm nâng cao nhận thức của người nuôi trong phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng tham gia công tác này, đặc biệt là ở cấp cơ sở để hoạt động quản lý dịch bệnh thủy sản được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh với các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên cá tra nuôi (như bệnh gan thận mủ và bệnh xuất huyết) và một số bệnh theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu, trong đó xây dựng ít nhất 1 cơ sở, vùng sản xuất thủy sản, đặc biệt là cá tra an toàn dịch bệnh đối với một số bệnh nguy hiểm; tổ chức giám sát chủ động dịch bệnh thủy sản nuôi lồng bè; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi chủ động xây dựng và áp dụng các quy trình nuôi theo hướng VietGAP, GlobalGAP, ASC, BAP và các tiêu chuẩn theo quy định của nước nhập khẩu.

Song song công tác tuyên truyền, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng phục vụ nuôi thủy sản theo hình thức đồng bộ để hỗ trợ cho các cơ sở, hộ dân đầu tư nuôi thủy sản đạt hiệu quả.

Kế hoạch đến năm 2025, Vĩnh Long phấn đấu có 2.360ha nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi cá tra 485ha, lồng bè 1.800 chiếc, ước sản lượng 137.000 tấn. Giá trị sản xuất lĩnh vực thủy sản tăng bình quân 3- 3,5%/năm.

Bài, ảnh: TRUNG CHÁNH (Báo Vĩnh Long)


ĐBSCL: Giá cá tra tăng cao nhất trong 4 năm qua

Thời gian qua, giá cá tra liên tục tăng cao và đã đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua giúp người nuôi cá tra thu lãi lớn sau thời gian dài thua lỗ.

Từ thời điểm giữa tháng 1/2022 đến nay, giá cá tra liên tục tăng cao, từ mốc 22.000 đồng/kg tăng mạnh lên tới 32.000 – 33.000 đồng/kg loại 0,85 – 1 kg/con. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 4 năm qua, với mức giá này, người nuôi đang có lãi khoảng 5.000 – 8.000 đồng/kg.

Theo người nuôi cá tra ở Cần Thơ, năm 2018, sau khi đạt mốc 34.000 đồng/kg, giá cá tra ở ĐBSCL sụt giảm mạnh. Sau đó, giá cá tra chỉ ở mức 20.000 – 24.000 đồng/kg tương đương với giá thành sản xuất, thậm chí có thời điểm chỉ 18.000 – 19.000 đồng/kg, người nuôi thua lỗ nặng, treo ao hàng loạt.

Giá cá tra ĐBSCL tăng cao kỷ lục trong vòng 4 năm qua.

Ở thời điểm này, giá cá đã tăng lên, người nuôi rất vui mừng nhưng cũng đáng tiếc vì nhiều hộ đã giảm diện tích, sản lượng nuôi hoặc treo ao. Hiện, nhiều hộ nuôi đang khôi phục các diện tích ao đã bỏ trống để chuẩn bị thả nuôi cá tra. Tuy nhiên, nhiều hộ nuôi lo ngại chi phí đầu vào như chi phí đầu tư giống, thức ăn, thuốc thủy sản, nhân công, xăng dầu… tăng rất cao. Nhất là giá con giống đã tăng 3 lần, đạt mức 60.000 đồng/kg nhưng cung không đủ cầu. Giá con giống cao dẫn đến việc sản xuất ồ ạt nên chất lượng rất khó đảm bảo, tỷ lệ hao hụt lớn khoảng 30 – 50%.

Theo các doanh nghiệp, giá cá tra tăng thời gian qua là do nguồn cung nguyện liệu thiếu hụt khoảng 30 – 40% trong khi nhu cầu của thị trường xuất khẩu tăng cao sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát.

Hiệp hội Cá tra Việt Nam cho biết, diện tích nuôi cá tra hàng năm ở ĐBSCL đang vào khoảng 6.000 ha. Thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, giá cá giảm mạnh, nhưng không bán được nên nhiều người nuôi chỉ cho ăn cầm chừng. Hiện, giá cá và thị trường xuất khẩu đều tăng cao nên khả năng sản lượng nuôi năm nay tăng lên, nhất là trong quý II/2022.

Trong năm 2021, ngành hàng cá tra sản xuất hơn 1,5 triệu tấn, xuất khẩu trên 1,6 tỷ USD. Dự báo năm nay, sản xuất cá tra đạt 1,6 – 1,7 triệu tấn, xuất khẩu tăng 20 – 22%. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cả nước hiện có gần 100 nhà máy sản xuất cá tra, tập trung chủ yếu ở miền Tây. Sản phẩm cá tra được xuất khẩu đến khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Bình An (TSVN)


SẢN PHẨM THUỐC THÚ Y THỦY SẢN TIỆP PHÁT

KON PRO

SÁT TRÙNG PHỔ RỘNG TIÊU DIỆT VI KHUẨN VIBRIO GIẢI PHÁP PHÒNG & TRỊ BỆNH TPD TRÊN TÔM

Công dụng: - Diệt vi khuẩn Vibrio, vi khuẩn gây gan tụy, phân trắng, phát sáng. [sc name="sg4" ]
not rated
Đọc tiếp
M-1

ĐIỀU TRỊ BỆNH QUẸO CỔ, MẮT MÙ MỘT BÊN Ở ẾCH, CHƯỚNG HƠI, SÌNH BỤNG, VIÊM Ổ BỤNG, VIÊM GAN, THẦN KINH

Công dụng: - Chuyên điều trị bệnh quẹo cổ ở ếch, mù mắt một bên. - Trị nhiễm trùng đường ruột, nhiễm trùng máu trên cá, ếch do vi khuẩn Aeromonas hydrophila, Pseudomonas, Vibrio spp.. - Điều trị các trường hợp nhiễm trùng đường ruột, chướng hơi, sình bụng, viêm ổ bụng,… do các vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin gây ra trên đối tượng thủy sản. [sc name="sg6"]
not rated
Đọc tiếp
ANTIMAX

GIẢI ĐỘC GAN, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG STRESS

Công dụng: - Bổ sung vitamin C, Sorbitol giúp tăng sức đề kháng, chống stress cho tôm, cá. - Giải độc gan, tái tạo tế bào gan, tăng cường chức năng gan. [sc name="sg4" ]
not rated
Đọc tiếp
TST 250

THUỐC SÁT TRÙNG THẾ HỆ MỚI

Công dụng: - Tiêu diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nuôi và dụng cụ nuôi. - Diệt khuẩn gây bệnh gan tụy, phân trắng, phát sáng. - Tiêu diệt nhanh chóng và triệt để vi khuẩn gây ra đốm đỏ, lở loét, đỏ kỳ, đỏ mỏ, tuột vảy, lang ben trên cá. [sc name="sg4" ]
not rated
Đọc tiếp
COPPER 99

CẮT TẢO – DIỆT KHUẨN AN TOÀN CHO AO NUÔI

Công dụng: - Cung cấp đồng nano có tác dụng tiêu diệt nhanh và mạnh đối với hầu hết các vi khuẩn, vi rút, nấm, tảo độc trong môi trường nước ao nuôi, khử mùi tanh hôi của nước, ổn định màu nước. - Hạn chế tình trạng nhớt đáy, nấm phát sinh trong ao bạt đáy. - Khống chế và kiểm soát vi khuẩn gây hại và tảo độc bùng phát trong ao nuôi. [sc name="sg4" ]
not rated
Đọc tiếp
SUPER MIX

KHOÁNG CHẤT ĐẬM ĐẶC KÍCH THÍCH LỘT XÁC VÀ CỨNG VỎ NHANH

Công dụng: - Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi hỗ trợ tôm lột xác và phát triển. [sc name="sg4" ]
not rated
Đọc tiếp
TRIMESUL 48

ĐIỀU TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, VIÊM RUỘT, LỞ LOÉT

Công dụng: - Trị đốm đỏ, xuất huyết vây hậu môn, viêm ruột, lở loét do vi khuẩn Aeromonas, Pseudomonas trên cá nuôi nước ngọt. - Trị bệnh phân trắng, hoại tử gan tụy do vi khuẩn Vibrio trên tôm. [sc name="sg5"]
not rated
Đọc tiếp
ORGANIC ACID

BỔ SUNG ACID HỮU CƠ CẦN THIẾT GIẢM pH ĐƯỜNG RUỘT - NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG - NÂNG CAO KHẢ NĂNG HẤP THU

Công dụng: - Bổ sung acid hữu cơ cần thiết cho đường ruột tôm, gia tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn, giảm FCR. - Giảm pH đường ruột, ức chế vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh phân trắng và các bệnh về đường ruột trên tôm như lỏng ruột, phân đứt khúc. - Ngăn chặn tác hại của độc tố nấm mốc trong thức ăn và tảo độc. [sc name="sg4" ]
not rated
Đọc tiếp
MILLENIUM

BỔ SUNG VITAMIN TẠO NĂNG LƯỢNG, NĂNG CAO SỨC KHỎE CHO CÁ ẾCH BỐ MẸ GIAO PHỐI VÀ ĐẺ TRỨNG TỐT HƠN

Công dụng: - Bổ sung các vitamin, acid amin cần thiết cho cá, ếch bố mẹ, giúp buồng trứng hoàn chỉnh, nhiều trứng hơn, giao phối tốt hơn. - Tăng sức đề kháng, chống sốc, giảm stress. - Tạo năng lượng, tăng cường sức khỏe cho cá, ếch bố mẹ giúp tỷ lệ sinh sản cao hơn. [sc name="sg6"]
not rated
Đọc tiếp