Tin Thủy Sản tuần 31/01 – 06/02/2022

(Thuốc Thủy Sản Tiệp Phát) Tổng hợp tin tức về nông nghiệp – thủy sản trong tuần từ 31/01/2022 – 06/02/2022.


Nông nghiệp Vĩnh Long hướng tới ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 về chủ trương chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã chọn sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp hữu cơ làm những mũi nhọn tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Cần tạo ra sức bật mới cho sản xuất nông nghiệp

Xác định sản xuất nông nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, từ nhiều năm nay, BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm chỉ đạo về việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt này, nhiều mô hình sản xuất mới đã ra đời, trong đó việc phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp từng bước được hình thành và nhân rộng.

Ngoài kinh phí hỗ trợ từ các dự án sự nghiệp bằng nguồn ngân sách tỉnh, hiện nay nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã tự đầu tư xây dựng được nhiều mô hình nhà lưới, hệ thống tưới phun, tưới tiết kiệm (lĩnh vực trồng trọt); trang bị chuồng lạnh, ao sạch trên bể lót bạt (lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản) để sản xuất các sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng; một vài mô hình hướng theo quy trình sản xuất hữu cơ như sản xuất lúa, rau màu, cây ăn trái,… đã được hình thành và phát triển.

Việc đẩy mạnh và tổ chức lại sản xuất, liên kết doanh nghiệp với nông dân thực hiện theo chuỗi giá trị bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và tạo dựng thương hiệu cho nông sản của địa phương.

Theo báo cáo từ phòng nông nghiệp- PTNT các huyện, Phòng Kinh tế TX Bình Minh và TP Vĩnh Long, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 105 loại mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bao gồm: trồng trọt 3.950ha (chiếm khoảng 3,3% diện tích đất sản xuất nông nghiệp); 1,430 triệu gia cầm (chiếm 13,4% tổng đàn); 14.000 con heo (khoảng 5,6% tổng đàn); 25ha nuôi thủy sản (khoảng 3,1% diện tích nuôi thủy sản).

Trong đó, huyện Mang Thít có nhiều mô hình trong lĩnh vực chăn nuôi, Long Hồ nhiều mô hình trong nuôi thủy sản, TX Bình Minh và TP Vĩnh Long có nhiều mô hình nông nghiệp đô thị trồng hoa lan, dưa lưới; các huyện còn lại có hệ thống tưới phun trên rau màu và cây ăn trái…

Đến nay, trên lĩnh vực nông nghiệp mới có 1 chứng nhận chỉ dẫn địa lý (bưởi Năm Roi Bình Minh), 2 nhãn hiệu tập thể (Khoai lang Bình Tân và Bưởi da xanh Vũng Liêm).

Theo thống kê sơ bộ thì phần lớn mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp của Vĩnh Long là việc áp dụng hệ thống tưới phun (chiếm 70%), để tưới cho vườn cây ăn trái (bưởi, cam, chanh, nhãn, sầu riêng, thanh long,…) và rau màu (xà lách xoong, diếp cá, rau cải các loại…).

Việc áp dụng hệ thống nhà màng và hệ thống thiết bị điều khiển tự động chỉ có ở mức quy mô nhỏ nhằm trồng các loại rau quả cao cấp như dưa lưới, rau thủy canh.

Các vùng đô thị thì phát triển mô hình trồng hoa lan, hoa cúc, hoa đồng tiền cắt cành hoặc nuôi lươn không bùn cho thu nhập cao, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân (lời 50%).

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao của Vĩnh Long tuy quy mô còn nhỏ, nhưng cho năng suất cao hơn phương thức sản xuất truyền thống từ 10- 12%. Nhờ đó, giá trị kinh tế gia tăng từ 25- 30%.

Tuy có được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của sản xuất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Các mô hình mới chỉ ở mức các mô hình trình diễn, tỷ lệ ứng dụng đại trà công nghệ cao còn nhiều hạn chế và hầu hết dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ từng phần và còn gặp khó trong đầu ra của sản phẩm.

Đặc biệt, vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao là nguồn vốn và quỹ đất để thực hiện.

Để đầu tư cho 1ha đất ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp cần số vốn từ vài ba tỷ đồng trong khi quỹ đất ở Vĩnh Long không còn nhiều và giá thuê đất hoặc mua đất lại rất cao. Đây thực sự là 2 rào cản lớn nhất đối với việc phát triển sản xuất công nghệ cao và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.

Do đó, để tháo gỡ vướng mắc này, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ- nhất là quỹ đất và nguồn vốn. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2030, trong đó có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình có dự án, phương án đầu tư phát triển sản xuất giống; sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản ứng dụng công nghệ cao được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ các quỹ tín dụng của tỉnh là rất cần thiết…

Đặc biệt, trong kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2030, cần dành nguồn kinh phí hỗ trợ chương trình nông nghiệp công nghệ cao…

Đối với quỹ đất, ngoài việc quy hoạch các vùng trọng điểm áp dụng công nghệ cao hoặc linh hoạt triển khai nhiều phương thức thu hút đầu tư để nâng cấp 1 trong 2 đơn vị (Trung tâm Giống nông nghiệp hoặc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ) thành Trung tâm Thực nghiệm sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản ứng dụng khoa học và công nghệ.

Một số mục tiêu cụ thể cần đạt

Để khai thác hiệu quả các lợi thế riêng có của Vĩnh Long, giai đoạn 2021- 2025, ngành nông nghiệp Vĩnh Long đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đạt tốc độ giá trị tăng thêm của ngành nông- lâm – thủy sản tăng bình quân 2,5 %/năm.

Do đó, tỉnh sẽ chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 20% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Xây dựng 3- 5 sản phẩm nông nghiệp có chỉ dẫn địa lý, có thương hiệu sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ áp dụng công nghệ cao (lúa, khoai lang, bưởi, cam, dừa, sầu riêng, chôm chôm, xà lách xoong, heo, bò, gà, cá tra, cá điêu hồng,…).

Bên cạnh đó, Vĩnh Long cũng sẽ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ có công nghệ cao hỗ trợ trong khâu tạo giống, làm đất, bón phân, bảo vệ thực vật… để cho năng suất, chất lượng tốt nhất, chi tiêu diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt 1,5% trong tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp (khoảng 1.800ha; trong đó, lúa 900ha; khoai lang 200ha; cây có múi (bưởi, cam sành) 400ha; cây ăn quả (dừa, xoài, sầu riêng,…) 200ha; rau màu (xà lách xoong, rau ăn lá) 100ha.

Nâng tỷ lệ diện tích cây trồng có áp dụng phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh lên 40%. Đến năm 2030, ngoại trừ chỉ tiêu tốc độ giá trị tăng thêm của ngành nông- lâm- thủy sản vẫn ở mức tăng bình quân 2,5 %/năm, các chỉ tiêu còn lại phấn đấu tăng gấp đôi chỉ số này và phấn đấu hình thành được một trung tâm thực nghiệm sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản ứng dụng khoa học và công nghệ.

Cần nhiều giải pháp đột phá

Để đạt được mục tiêu đề ra, Nghị quyết về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” đã đưa ra nhiều nội dung quan trọng và có tính chiến lược trong sản xuất nông nghiệp. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung vào nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết này. Đó là:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức và hành động về vị trí, tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với quá trình phát triển bền vững của tỉnh.

Trọng tâm là nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, tập quán sản xuất- kinh doanh của người dân và doanh nghiệp về mục tiêu “Đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, hướng đến phát triển bền vững.

Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm tạo ra những sản phẩm giá trị gia tăng cao và đảm bảo các yêu cầu, quy định về chất lượng sản phẩm theo quy định quốc tế, nâng cao tính cạnh tranh của nông sản trong quá trình hội nhập.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác khuyến nông, thu thập, xử lý thông tin, dự báo thị trường, xúc tiến thương mại.

Thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đổi mới phương thức xúc tiến mời gọi đầu tư theo hướng tập trung, hiệu quả gắn với nhà đầu tư cụ thể, có năng lực.

Tăng cường cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, bao gồm đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp với lợi thế của tỉnh, trọng tâm là chọn lọc, liên kết các mô hình để hình thành, phát triển một số vùng chuyên canh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với tiêu thụ.

Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất nông nghiệp có tiềm năng tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ trong sản xuất nông sản, sản phẩm chế biến từ nông sản; chính sách khuyến khích và hỗ trợ cho người nông dân, doanh nghiệp và nhà khoa học trong nghiên cứu, sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

NGUYỄN VĂN LIÊM (Báo Vĩnh Long)


Bến Tre: Bình Đại chuẩn bị vụ nuôi tôm mới

Thời điểm này, bà con nuôi tôm ở tiểu vùng 3 và 4 trên địa bàn huyện Bình Đại đang tất bật tập trung chuẩn bị cải tạo ao, khôi phục cơ sở hạ tầng trong ao nuôi và các điều kiện cần thiết để xuống giống với hy vọng vụ nuôi tôm năm 2022 sẽ thuận lợi và đạt kết quả tốt nhất.

Tại các xã nuôi tôm chuyên canh như: Định Trung, Bình Thới, Thới Thuận, Bình Thắng, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Thạnh Phước, Thừa Đức và thị trấn Bình Đại, bà con đã tập trung cải tạo lại bờ ao, đáy ao, tháo nước rửa phèn, nạo đáy bùn ao nuôi, bón vôi… và chuẩn bị các điều kiện khác, đồng thời tập trung đầu tư một số kỹ thuật nuôi mới trên tôm thẻ chân trắng. Bên cạnh đó, một số hộ nuôi đã đầu tư đào ao mới để phục vụ cho vụ nuôi năm 2022 đạt kết quả cao hơn.

Nông dân Bình Đại cải tạo ao chuẩn bị nuôi tôm. Ảnh: Hoàng Trung

Theo kinh nghiệm của bà con nuôi tôm, từ tháng 3 đến tháng 5 âm lịch là thời gian thuận lợi để thả giống, vì thời tiết ổn định, dịch bệnh ít xuất hiện, dễ nuôi, năng suất đạt khá cao. Với việc chuẩn bị các điều kiện của bà con, mong rằng vụ nuôi năm 2022 trên địa bàn huyện sẽ thắng lợi, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nuôi tôm và sự phát triển chung của huyện nhà.

Được biết, trong năm 2021, trên địa bàn huyện Bình Đại, tổng diện tích thả nuôi tôm trên 18.613ha, đạt trên 104% so với kế hoạch năm, trong đó có 5.000ha thâm canh và bán thâm canh gồm: tôm sú 15 ha, tôm thẻ chân trắng 4.985 ha, nuôi tôm công nghệ cao khoảng 820ha, sản lượng đạt 85.000 tấn, đạt trên 106% kế hoạch năm.

Minh Nhân (Báo Đồng Khởi)


Tôm vẫn sẽ đóng vai trò chủ lực trong xuất khẩu thủy sản

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong vài năm tới, ngành tôm còn nhiều động lực để tăng trưởng, giai đoạn 2022-2025 có thể tăng trưởng khoảng 9%/năm; đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm có thể đạt 5,6 tỷ USD.

Giữ được vị thế

Việc xuất khẩu thủy sản năm 2021 về đích với kết quả ước tính gần 9 tỷ USD được coi là kỳ tích trong bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, trong đó, xuất khẩu tôm đóng góp hơn 3,8 tỷ USD, chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch thủy sản xuất khẩu. Theo nhận định của các chuyên gia, sản phẩm tôm vẫn là “át chủ bài” của ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam những năm tới.

Năm 2021, xuất khẩu thủy sản nói chung và tôm nói riêng đối mặt nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu nông sản Việt Nam (VASEP) thông tin, trong quý III/2021, chế biến, xuất khẩu tôm giảm liên tiếp trong 2 hơn tháng do nhiều nhà máy ở miền Tây (chiếm 80% sản lượng chế biến tôm cả nước) phải sản xuất “3 tại chỗ” hoặc tạm ngưng để phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt đầu từ nửa cuối tháng 10, hoạt động chế biến dần phục hồi, kéo xuất khẩu tăng trở lại. Tính chung cả năm, xuất khẩu tôm đạt trên 3,8 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2020.

Theo ông Trương Đình Hòe, kết quả trên đến từ sự nỗ lực vượt bậc của các DN và chính sách chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, mang đến luồng sinh khí mới, giúp cho sản xuất, xuất khẩu thủy sản nhanh chóng hồi phục trong những tháng cuối năm 2021, tạo đà xuất khẩu cho năm 2022.

Điểm sáng của tôm Việt Nam trong năm 2021 là giữ được sự tăng trưởng khá tốt ở thị trường Mỹ. Nhu cầu nhập khẩu tôm từ Việt Nam của Mỹ khá ổn định kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới.

Trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu tôm sang Mỹ đã đạt 984 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 28% tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam. Dự báo xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ sẽ tiếp tục đà tăng trưởng kéo dài đến quý I/2022.

Ngoài Mỹ, tôm Việt Nam cũng có thứ hạng cao ở các thị trường lớn như: đứng đầu về xuất khẩu vào Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia; thứ hai ở EU, thứ tư ở Trung Quốc. Trong số đó, Nhật Bản chiếm từ 16-18%, EU chiếm từ 15-20%, Trung Quốc từ 13-15% và Hàn Quốc từ 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm hàng năm. Hiện nay tôm thẻ chân trắng tiêu thụ nhiều ở Mỹ, EU và Nhật Bản. Tôm sú tiêu thụ mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ.

Thành công lớn của năm qua là chuỗi giá trị ngành tôm duy trì tốt, chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng tôm không bị đứt gãy dù bị ảnh hưởng trực tiếp từ đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Đây là nền tảng hết sức căn bản cho việc phục hồi trong năm 2022.

Hướng tới mục tiêu 5,6 tỷ USD

Đánh giá về cơ hội xuất khẩu thủy sản năm 2022, ông Trương Đình Hòe cho rằng, nỗ lực sản xuất, xuất khẩu thủy sản năm 2021 đã mang lại nhiều bài học quý giá cho DN chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Xuất khẩu thủy sản năm 2022 sẽ tiếp tục tăng trưởng do nhu cầu tiêu thụ thủy sản trên toàn cầu vẫn đang tăng khoảng 5% mỗi năm.

Theo ông Trương Đình Hòe, nếu ngành thủy sản Việt Nam tận dụng tốt việc tăng nhu cầu trên thế giới để tăng thêm thị phần, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng, thì hoàn toàn có thể duy trì được sự tăng trưởng, trong đó tôm vẫn là “át chủ bài” thúc đẩy xuất khẩu thủy sản cả nước.

Trong báo cáo ngành tôm giai đoạn 2016-2021 và dự báo đến năm 2025, VASEP phân tích về sản xuất, diện tích nuôi tôm cả nước hiện đạt trên 740.000ha; sản lượng đạt trên 900.000 tấn/năm. Riêng sản lượng tôm sú Việt Nam đạt trên 250.000 tấn, đứng đầu thế giới.

Dù diện tích tôm chỉ tăng khoảng 1,5%/năm nhưng sản lượng tôm tăng mạnh 10%/năm. Yếu tố này chứng minh sự cải thiện quy trình nuôi liên tục, có năng suất cao hơn hẳn so với trước.

Trong lĩnh vực nuôi, tuy còn nhập khẩu tôm bố mẹ, nhưng Việt Nam đã tự chủ tôm bố mẹ thẻ chân trắng khoảng 10% và tôm bố mẹ sú chủ yếu do gia hóa trong nước.

Trên cơ sở đó, VASEP nhận định trong vài năm tới, ngành tôm còn nhiều động lực để tăng trưởng, giai đoạn 2022-2025 có thể tăng trưởng khoảng 9%/năm; đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm có thể đạt 5,6 tỷ USD.

Dù là sản phẩm chế biến hay tươi, sản phẩm tôm Việt đều được ưa chuộng do mẫu mã đẹp, chất lượng ổn định và đồng đều hơn so với nhiều đối thủ trực tiếp. Hơn nữa, trải qua các làn sóng dịch COVID-19, DN tôm sẽ linh hoạt thâm nhập từng thị trường theo lợi thế của mình và hạn chế thế mạnh của đối thủ.

Cụ thể, các DN cần tập trung bán vào Trung Quốc tôm sú nguyên con cỡ lớn, tôm sống luộc – những mặt hàng người Trung Quốc yêu chuộng và ít đối thủ. DN hạn chế khuếch trương bán tôm tươi IQF vào Mỹ mà tập trung tôm luộc, tôm chiên, tôm bao bột… do mặt hàng tôm tươi IQF là thế mạnh của Ecuador và Ấn Độ vì giá của họ rất rẻ.

Với thị trường Nhật Bản, DN tập trung vào các sản phẩm đòi hỏi chế biến cầu kỳ, mẫu mã đẹp phù hợp với lợi thế lao động chế biến của Việt Nam. Đối với thị trường EU, cần phát triển dòng sản phẩm chế biến, bởi tôm tươi Ecuador đang chiếm thị phần hàng đầu ở đây.

Đối với thị trường, tôm Việt Nam cần xác định duy trì và giữ vững các thị trường chính là Mỹ, Nhật Bản, EU. Song song coi trọng thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Australia, Canada… Tuy nhiên, tùy thuộc tình hình, diễn biến cụ thể, mỗi năm sẽ có một thị trường dẫn dắt.

Dù có nhiều cơ sở để tăng trưởng song các DN ngành tôm vẫn phải cẩn trọng bởi tôm Việt vẫn còn rào cản ở các thị trường quan trọng. Vụ kiện chống bán phá giá tôm nước ấm vào Mỹ vẫn còn hiệu lực, hằng năm cần có sự thương lượng hai bên để duy trì mức thuế đang có là 0%, khi còn vụ kiện là rủi ro vẫn chưa chấm dứt.

Sản phẩm xuất khẩu vào Nhật Bản phải kiểm tra toàn bộ lô các hàng với không ít tiêu chí sinh, hóa. Hàng vào EU còn hạn chế bởi cơ sở nuôi đạt chuẩn chất lượng thị trường này là ASC vẫn còn quá thấp. Đây là những vấn đề đòi hỏi sự nỗ lực của không chỉ DN, hiệp hội mà cả các cơ quan quản lý nhà nước cùng chung tay tháo gỡ.

XUÂN ANH


Bà Rịa – Vũng Tàu: Nông dân phấn khởi ra vườn, xuống ruộng

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, bà con nông dân BR-VT đã nhanh chóng ra vườn, xuống ruộng. Người bón phân, nhặt cỏ; người thu hoạch rau, bắt đầu gieo những hạt mầm cho lứa rau mới… Tất cả đều với tâm trạng phấn khởi, cầu mong một năm mùa màng bội thu.

6 giờ sáng mùng 6 Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Văn Hiệp (ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền) cùng 2 con trai đánh chiếc xe ô tô bán tải chở theo 100kg phân và đạm ra đồng để bón cho lúa.

Anh Vũ Văn Đam (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) thu hoạch rau sau Tết.

Vừa bước xuống xe, ông Hiệp nhanh chóng xuống ruộng, nhìn kỹ từng cây lúa đang xanh non, nhổ những cây cỏ trên cánh đồng… Đã gần 10 ngày không ra đồng nên sau Tết như một thói quen, ông Hiệp lướt một dặm dài trên cánh đồng xanh ngát rồi cùng 2 cậu con trai rải từng nắm phân, đạm xuống đồng. 2 tiếng sau, cánh đồng lúa với diện tích 9 sào đã được bón phân đạm xong.

Ông Hiệp cho biết, đây là lần bón phân thứ 2 của vụ Đông Xuân. Năm 2021, vụ mùa vừa qua gia đình ông Hiệp thu hoạch được 6 tấn lúa/9 sào. Năng suất như vậy được xem là khá cao tuy nhiên giá bán lúa sau thu hoạch lại giảm so với những năm trước. Cụ thể, giá lúa giống ML48 từ 4.900 đồng/kg rớt xuống còn 4.200 đồng/kg; lúa thơm từ 6.000 đồng/kg xuống còn 5.400 đồng/kg… “Nhìn đồng lúa này tui đoán chắc vụ Đông Xuân này sẽ thắng lợi. Hy vọng, giá lúa tăng trở lại, bà con nông dân sẽ mừng hơn”, ông Hiệp nói.

HTX nông nghiệp An Nhứt chính là vựa lúa lớn nhất của tỉnh BR-VT. HTX hiện có 325 hộ với 1.085 thành viên đang sản xuất trên diện tích 222ha với nhiều giống lúa ngon như: OM5451, ST 24, ST 25, Đài thơm 8 và giống lúa chủ lực là ML 48 chiếm 50% diện tích toàn HTX. Ông Huỳnh Trung Thành, Giám đốc HTX nông nghiệp An Nhứt cho biết, những năm gần đây mặc dù thời tiết không thuận nhưng nhờ Trung tâm Quản lý, khai thác các công trình thủy lợi điều tiết nước kịp thời nên 3 vụ lúa trong năm đều chủ động được nước tưới tiêu, bảm đảm năng suất cao từ 5-8 tấn/ha tùy vụ và tùy từng giống lúa. Nếu tính trung bình thì năng suất đạt 18 tấn/ha/năm. “Nông dân mong mỏi năm 2022, nhà nước sẽ bình ổn được giá phân bón và giá lúa bán đầu ra. Làm được điều này thì chi phí sản xuất sẽ giảm, giá lúa cao thì lợi nhuận của nông dân sẽ tốt hơn. Từ đó khuyến khích nông dân bám ruộng, bám đồng và tích cực sản xuất những giống lúa tốt phục vụ thị trường trong nước lẫn xuất khẩu nếu có điều kiện”, ông Thành nói.

Trên những cung đường về vùng nông thôn của BR-VT, những cánh đồng muối cũng đã được diêm dân cho nước lên bạt bắt đầu một vụ sản xuất mới. Ông Huỳnh Văn Thuyết, diêm dân xã An Ngãi (huyện Long Điền) cho biết, với diêm dân dường như không có ngày nào thôi mong mỏi ngoài đồng. Nên dù mùng 6 mới chính thức bắt tay vào công việc nhưng từ mùng 1 Tết ông Thuyết cũng rảo vài vòng ra ruộng thăm muối. Với ông đó là thói quen, là “cái lệ” với ruộng đồng nơi hàng ngày mình rơi những giọt mồ hôi để làm lụng, kiếm tiền. Ông Thuyết cho biết, năm 2021, ông thu hoạch được 70 tấn muối sạch trên diện tích 3ha. “Mỗi năm làm được 12 vụ như vậy, trời thương cũng có cuộc sống đủ đầy”, ông Thuyết cho hay. Theo ông Thuyết, nghề làm muối vất vả nhưng được chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ cho vay lãi suất 0%, hỗ trợ bạt, tham quan các mô hình làm muối sạch, hỗ trợ kỹ thuật… nên diêm dân rất khấn khởi, yên tâm làm ăn. Năm nay, ông Thuyết và nhiều diêm dân ra ruộng muối sớm, làm một chén trà nước, bông hoa, bánh mứt… đặng cúng nghề, cúng ruộng, mong một năm nghề muối bội thu.

Trong khi đó, sau Tết Nguyên đán, trên các vườn rau xã Tân Hải (TX. Phú Mỹ) nông dân đều hối hả ra vườn, người tưới rau, người gieo trồng những hạt mới… Anh Vũ Văn Đam (tổ 3, ấp Phước Hải, xã Tân Hải) đẩy chiếc xe tự chế cùng 2 cậu con trai ra vườn thu hoạch mớ rau xà lách để chờ thương lái tới thu gom. Anh Đam cho biết, vợ chồng anh bỏ công chăm sóc 3 sào với các loại ăn sống và rau thơm. Với giá bán tại vườn cho thương lái là 7.000-8.000 đồng/kg xà lách, 10.000 đồng/kg húng dũi, 6.000 đồng/kg ngò ôm, trừ chi phí mỗi năm anh thu lãi khoảng 70-80 triệu đồng/10 vụ. “Năm qua dịch bệnh, rau trồng tại vườn không tiêu thụ được, vợ chồng tôi phải bán giá thấp. Hy vọng năm mới mọi việc thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát, nông dân sẽ thắng lợi hơn”, anh Đam vui vẻ nói.

Ngày đầu Xuân, nắng vàng đã trải dài trên những cánh đồng, ruộng muối, vườn rau… và những người nông dân khắp nơi vẫn cần mẫn, chăm chỉ lao động, sản xuất. Mặc dù công việc ruộng vườn, đồng áng còn nhiều vất vả, nhưng trên khuôn mặt của họ vẫn rạng rỡ và tràn đầy hy vọng về một năm mới sản xuất nhiều may mắn, thắng lợi.

Bài, ảnh: QUANG VŨ (Báo Bà Rịa – Vũng Tàu điện tử)


SẢN PHẨM THUỐC THÚ Y THỦY SẢN TIỆP PHÁT

KON PRO

SÁT TRÙNG PHỔ RỘNG TIÊU DIỆT VI KHUẨN VIBRIO GIẢI PHÁP PHÒNG & TRỊ BỆNH TPD TRÊN TÔM

Công dụng: - Diệt vi khuẩn Vibrio, vi khuẩn gây gan tụy, phân trắng, phát sáng. [sc name="sg4" ]
not rated
Đọc tiếp
M-1

ĐIỀU TRỊ BỆNH QUẸO CỔ, MẮT MÙ MỘT BÊN Ở ẾCH, CHƯỚNG HƠI, SÌNH BỤNG, VIÊM Ổ BỤNG, VIÊM GAN, THẦN KINH

Công dụng: - Chuyên điều trị bệnh quẹo cổ ở ếch, mù mắt một bên. - Trị nhiễm trùng đường ruột, nhiễm trùng máu trên cá, ếch do vi khuẩn Aeromonas hydrophila, Pseudomonas, Vibrio spp.. - Điều trị các trường hợp nhiễm trùng đường ruột, chướng hơi, sình bụng, viêm ổ bụng,… do các vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin gây ra trên đối tượng thủy sản. [sc name="sg6"]
not rated
Đọc tiếp
ANTIMAX

GIẢI ĐỘC GAN, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG STRESS

Công dụng: - Bổ sung vitamin C, Sorbitol giúp tăng sức đề kháng, chống stress cho tôm, cá. - Giải độc gan, tái tạo tế bào gan, tăng cường chức năng gan. [sc name="sg4" ]
not rated
Đọc tiếp
TST 250

THUỐC SÁT TRÙNG THẾ HỆ MỚI

Công dụng: - Tiêu diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nuôi và dụng cụ nuôi. - Diệt khuẩn gây bệnh gan tụy, phân trắng, phát sáng. - Tiêu diệt nhanh chóng và triệt để vi khuẩn gây ra đốm đỏ, lở loét, đỏ kỳ, đỏ mỏ, tuột vảy, lang ben trên cá. [sc name="sg4" ]
not rated
Đọc tiếp
COPPER 99

CẮT TẢO – DIỆT KHUẨN AN TOÀN CHO AO NUÔI

Công dụng: - Cung cấp đồng nano có tác dụng tiêu diệt nhanh và mạnh đối với hầu hết các vi khuẩn, vi rút, nấm, tảo độc trong môi trường nước ao nuôi, khử mùi tanh hôi của nước, ổn định màu nước. - Hạn chế tình trạng nhớt đáy, nấm phát sinh trong ao bạt đáy. - Khống chế và kiểm soát vi khuẩn gây hại và tảo độc bùng phát trong ao nuôi. [sc name="sg4" ]
not rated
Đọc tiếp
SUPER MIX

KHOÁNG CHẤT ĐẬM ĐẶC KÍCH THÍCH LỘT XÁC VÀ CỨNG VỎ NHANH

Công dụng: - Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi hỗ trợ tôm lột xác và phát triển. [sc name="sg4" ]
not rated
Đọc tiếp
TRIMESUL 48

ĐIỀU TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, VIÊM RUỘT, LỞ LOÉT

Công dụng: - Trị đốm đỏ, xuất huyết vây hậu môn, viêm ruột, lở loét do vi khuẩn Aeromonas, Pseudomonas trên cá nuôi nước ngọt. - Trị bệnh phân trắng, hoại tử gan tụy do vi khuẩn Vibrio trên tôm. [sc name="sg5"]
not rated
Đọc tiếp
ORGANIC ACID

BỔ SUNG ACID HỮU CƠ CẦN THIẾT GIẢM pH ĐƯỜNG RUỘT - NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG - NÂNG CAO KHẢ NĂNG HẤP THU

Công dụng: - Bổ sung acid hữu cơ cần thiết cho đường ruột tôm, gia tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn, giảm FCR. - Giảm pH đường ruột, ức chế vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh phân trắng và các bệnh về đường ruột trên tôm như lỏng ruột, phân đứt khúc. - Ngăn chặn tác hại của độc tố nấm mốc trong thức ăn và tảo độc. [sc name="sg4" ]
not rated
Đọc tiếp
MILLENIUM

BỔ SUNG VITAMIN TẠO NĂNG LƯỢNG, NĂNG CAO SỨC KHỎE CHO CÁ ẾCH BỐ MẸ GIAO PHỐI VÀ ĐẺ TRỨNG TỐT HƠN

Công dụng: - Bổ sung các vitamin, acid amin cần thiết cho cá, ếch bố mẹ, giúp buồng trứng hoàn chỉnh, nhiều trứng hơn, giao phối tốt hơn. - Tăng sức đề kháng, chống sốc, giảm stress. - Tạo năng lượng, tăng cường sức khỏe cho cá, ếch bố mẹ giúp tỷ lệ sinh sản cao hơn. [sc name="sg6"]
not rated
Đọc tiếp