Xuất khẩu Thủy Sản Việt Nam đặt mục tiêu tăng hơn 7 tỷ đô la trong 10 năm tới

Ngành thủy sản đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt cao nhất đến 16 tỷ $, tức trong 10 năm tới, kim ngạch xuất khẩu của ngành này sẽ tăng thêm hơn 7 tỷ $ so với kim ngạch được ghi nhận của năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, quyết định đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia, sản xuất hàng hoá lớn gắn với công nghiệp hoá – hiện đại hoá, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cơ cấu ngành và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; có thương hiệu uy tín, khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế…

Quyết định đặt mục tiêu đến năm 2030 kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỷ đô la Mỹ, tức tăng cao nhất hơn 7 tỷ đô la Mỹ so với kim ngạch được ghi nhận trong năm 2020 là 8,6 tỷ đô la Mỹ.

Quyết định của Chính phủ cũng đặt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản sản xuất trong nước đạt 9,8 triệu tấn, trong đó, sản lượng thủy sản nuôi đạt 7 triệu tấn và khai thác đạt 2,8 triệu tấn.

Vietnam’s exports of fishery products expected to soar by US$7 bn next decade
Chế biến cá tra xuất khẩu tại một doanh nghiệp. Ảnh: Trung Chánh

Mục tiêu đến năm 2030 của ngành thủy sản là giải quyết việc làm cho trên 3,5 triệu lao động, có thu nhập bình quân đầu người lao động thủy sản tương đương thu nhập bình quân chung lao động cả nước.

Quyết định chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam cũng đưa ra tầm nhìn đến 2045, thì đây là ngành kinh tế thương mại hiện đại, bền vững, có trình độ quản lý, khoa học công nghệ tiên tiến; là trung tâm chế biến thủy sản sâu thuộc nhóm ba nước sản xuất và xuất khẩu thủy sản dẫn đầu thế giới…

Chính phủ cũng ban hành chương trình, đề án ưu tiên thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Theo đó, giai đoạn 2021-2030, sẽ thực hiện đề án đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá với mục tiêu đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần thủy sản đáp ứng chuỗi cung ứng thủy sản.

Giai đoạn 2021-2030, cũng sẽ thực hiện chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản với mục tiêu bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản để phục hồi nguồn lợi thủy sản, các loài thủy sản có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học…

Ngoài ra, sẽ thực hiện chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững; chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản; đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển; đề án phát triển chế biến và thương mại thủy sản; đề án phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong ngành thủy sản; đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thủy sản

Trung Chánh (KTSG Online)