Hiển thị 1–12 trong 59 kết quả

SULERY
SULERY
ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ
Đọc tiếp
COLISTIN
COLISTIN
ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN, GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT, CHƯỚNG HƠI
Đọc tiếp
CEFUR VS
CEFUR VS
ĐIỀU TRỊ NỔ MẮT, GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT NỘI TẠNG
Đọc tiếp
AMOX
AMOX
ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG MÁU, XUẤT HUYẾT, ĐỐM ĐỎ
Đọc tiếp
AMPI
AMPI
ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, PHÙ ĐẦU, GAN THẬN MỦ
Đọc tiếp
MAXCIN 100
MAXCIN 100
ĐIỀU TRỊ BỆNH BONG MÌNH, ĐỐM ĐEN TRÊN CÁ LÓC
Đọc tiếp
HI REPO
HI REPO
ĐẶC TRỊ XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
Đọc tiếp
COTRIM 20
COTRIM 20
ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG MÁU
Đọc tiếp
TF 999
TF 999
CHUYÊN TRỊ ĐỐM ĐỎ, PHÙ ĐẦU, XUẤT HUYẾT, LỞ LOÉT, GAN THẬN MỦ
Đọc tiếp
DOXYL 4000
DOXYL 4000
ĐẶC TRỊ BỆNH NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN, GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT, CHƯỚNG HƠI
Đọc tiếp
GENTA 30
GENTA 30
ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ, ĐỐM ĐỎ, LỞ LOÉT, THỐI VÂY, MANG TRÊN CÁ
Đọc tiếp
SENSE AE
SENSE AE
ĐIỀU TRỊ BỆNH NHIỄM KHUẨN, GAN THẬN MỦ, VIÊM Ổ BỤNG, PHÙ ĐẦU, ĐUÔI BỊ RÁCH, LỞ LOÉT, XUẤT HUYẾT TOÀN THÂN ĐẶC BIỆT TRỊ BỆNH VỀ ĐƯỜNG RUỘT CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÁ
Đọc tiếp