Xác định tỷ lệ cho ăn hợp lý trên Cá Trê Phi (Clarias Gariepinus)

with Không có phản hồi

Trong những năm gần đây, cá trê phi được nuôi rất phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Cá trê phi là một trong những loài cá nước ngọt bản địa rất có giá trị kinh tế. Đặt … Read More