Quy trình xử lý cá rô phi bị kém ăn, bơi lờ đờ?

with Không có phản hồi

cá rô phi có thể bị bệnh xuất huyết lồi mắt do hai loài vi khuẩn chính là Streptococcus iniae và Streptococcus agalactiae gây ra. Bệnh có triệu chứng điển hình là mắt lồi và xuất huyết, tuy nhiên trong một số trường hợp, cá … Read More