Thành công cùng Tiệp Phát: Mô hình nuôi Tôm công nghệ cao 85 ngày tại Sóc Trăng

? Thuốc Thủy Sản TIỆP PHÁT xin chúc mừng Anh Châu Văn Khẹn – Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng ? Với mô hình nuôi tôm Công Nghệ Cao cho năng suất cao! ? Vụ nuôi vừa qua với 4 … Read More

Thành công cùng Tiệp Phát: Thu 4,3 tấn Tôm size 30 con/kg Vụ Nghịch tại Sóc Trăng

? Thuốc Thủy Sản TIỆP PHÁT xin chúc mừng Anh Lê Thành Đạt – Vĩnh Châu, Sóc Trăng ? Mô hình nuôi tôm Công Nghệ Cao Nghịch Vụ! ? Tuy vụ nuôi vừa qua trong giai đoạn MÙA NGHỊCH – … Read More

Thành công cùng Tiệp Phát: Mô hình nuôi Tôm công nghệ cao Mùa Nghịch tại Sóc Trăng

? Thuốc Thủy Sản TIỆP PHÁT xin chúc mừng Anh Phạm Văn Thiệu – Vĩnh Châu, Sóc Trăng ? Mô hình nuôi tôm Vụ Nghịch Công Nghệ Cao! ? Tuy vụ nuôi vừa qua của Anh trong giai đoạn MÙA … Read More