Ảnh hưởng của nhộng RLĐ lên tăng trưởng và độ tiêu hóa protein cá chẽm

with Không có phản hồi

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng nhộng ruồi lính đen (Hermetia illucens) (RLĐ) tươi như chất bổ sung trong thức ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả … Read More

Lựa chọn thức ăn hợp lý cho cá

with Không có phản hồi

Thực tế có rất nhiều loại thức ăn được sử dụng trong nuôi cá hiện nay. Tùy mỗi giai đoạn phát triển của cá và quy mô mà người nuôi cần phải chọn lựa những loại thức phù hợp, đảm … Read More

Sử dụng thức ăn cho tôm sao cho hiệu quả nhất?

with Không có phản hồi

Chi phí thức ăn trong nuôi tôm thường chiếm 50% tổng chi phí đầu tư và việc quản lý thức ăn vẫn cần phải được cải tiến. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn là rất quan trọng … Read More