Thị trường Thực Phẩm tăng nhẹ những ngày cuối năm

Nhìn chung giá thực phẩm cuối năm tăng nhẹ so với ngày thường, trong đó giá tôm tăng mạnh nhất. Giá tôm tăng 40.000-50.000 đồng/kg Cụ thể giá các loại thịt dao động 110.000-350.000 đồng/kg: Giá thịt thăn bò 280.000 … Read More

Lo ngại nguy cơ thiếu Nguyên Liệu Thủy Sản cuối năm

Mặc dù hoạt động sản xuất thủy sản vẫn đang duy trì nhưng giá cá tra giống rất thấp, giá cá tra thương phẩm giảm kéo dài; giá tôm cũng giảm gần đây nên không kích thích tái sản xuất. … Read More

1 2