Trà Vinh bổ sung đối tượng được di chuyển trong thời gian giãn cách

Trà Vinh thống nhất bổ sung đối tượng được di chuyển gồm xe luồng xanh chở thức ăn chăn nuôi, thủy sản; nhân viên ban quản lý các chợ; người làm việc tại các lò giết mổ gia súc, gia … Read More