Những phát hiện mới về krill

with Không có phản hồi

Các thành phần thức ăn nguồn gốc thực vật, giúp thúc đẩy lượng ăn vào và sự tăng trưởng, trong khi đó bột nhuyễn thể krill, kích thích tính thèm ăn của cá hồi Đại Tây Dương. Trong một nghiên … Read More

Phòng bệnh TDP trên tôm giống

with Không có phản hồi

Theo Cục Thủy sản, bệnh mờ đục trên ấu trùng tôm (Translucent Post-larva disease – TPD) là một bệnh mới xuất hiện ở tôm nuôi, được phát hiện lần đầu tiên ở các trại sản xuất giống tôm thẻ chân … Read More

Biofloc: Định hình tương lai

with Không có phản hồi

Công nghệ Biofloc (BFT) đã chứng minh sự đột phá trong việc cải thiện hiệu suất sản xuất và bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản. Sự sáng tạo và phát triển liên tục trong công nghệ này hứa … Read More

Để nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ cao thành công

with Không có phản hồi

Nuôi tôm thẻ chân trắng ở mật độ cao sẽ gặp phải nhiều trở ngại như tôm chậm lớn, kích cỡ không đồng đều, dịch bệnh sẽ xảy ra. Do đó, đòi hỏi người nuôi phải nắm vững kỹ thuật … Read More