Duy trì chất lượng tôm trong quá trình thu hoạch

with Không có phản hồi

Tôm là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Đối với người nuôi tôm, việc duy trì chất lượng tôm trong quá trình thu hoạch đảm bảo chúng vẫn tươi, chất lượng cao và không … Read More

Bột vẹm nâu thúc đẩy tăng trưởng và khả năng chịu lạnh của tôm thẻ chân trắng

with Không có phản hồi

Bổ sung bột vẹm nâu vào khẩu phần ăn giúp tôm tăng trọng lượng thân cuối, cải thiện tốc độ tăng trưởng và giảm đáng kể tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR). Giá trị dinh dưỡng cao  Bột vẹm … Read More