Năm 2021: Chủ động các biện pháp phòng, chống Hạn Hán, Xâm Nhập Mặn trong vụ Nuôi Tôm

Nhằm đảm bảo kế hoạch nuôi tôm nước lợ năm 2021, chủ động mùa vụ để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và thực hiện tốt Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt … Read More