Phòng trị bệnh nấm trắng mình trên cá trê giống

with Không có phản hồi

Hiện nay, ở miền Nam đang vào thời điểm mùa mưa, với diễn biến thất thường của nhiệt độ sẽ là điều kiện thuận lợi cho bệnh nấm trắng trên cá trê giống phát triển mạnh. Nguyên nhân Bệnh xuất … Read More