Duy trì chất lượng tôm trong quá trình thu hoạch

with Không có phản hồi

Tôm là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Đối với người nuôi tôm, việc duy trì chất lượng tôm trong quá trình thu hoạch đảm bảo chúng vẫn tươi, chất lượng cao và không … Read More