Kỹ thuật và ứng dụng sản phẩm vào xử lý Sầu Riêng trái vụ

Kỹ thuật và ứng dụng sản phẩm vào xử lý Sầu Riêng trái vụ


Công ty TNHH Tiệp Phát được thành lập từ năm 2001 trước những đòi hỏi khắc khe của thị trường về sản phẩm chất lượng dành cho thủy sản nuôi. Qua gần 20 năm hình thành và phát triển Tiệp Phát tự hào là một trong doanh nghiệp dẫn đầu về phân phối và sản xuất các sản phẩm Thuốc Thủy Sản tại Việt Nam. Tiệp Phát cũng là nhà nhập khẩu lớn các loại nguyên liệu chất lượng cao dùng trong Nông Nghiệp.

Thuốc Thủy Sản – Nông Nghiệp Tiệp Phát